Radionice za djelatnike

 

10., 12., 17., 24. i 26. travanj 2018., Kneževi Vinogradi

VERTIKALA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA obrt za savjetovanje – Tomislav Jakopec

Cjelokupna usluga edukacije odgojno – obrazovnih djelatnika za izradu i provedbu kurikuluma iz digitalne pismenosti koja obuhvaća teme:

 • Povijest i tehnološki razvoj digitalnih sadržaja
 • Radionicu o kreiranju mrežnih stranica
 • Radionicu o kreiranju elektroničke knjige
 • Radionicu o kreiranju digitalnih obrazovnih sadržaja
 • Radionicu o objavi digitalnog obrazovnog sadržaja
 • Završni upitnik – online ispunjavanje putem google forms sustava

14. – 16. svibanj 2018., Karanac

Cjelokupna usluga edukacije odgojno – obrazovnih djelatnika za izradu i provedbu kurikuluma iz multikulturalne pismenosti koja obuhvaća teme:

 • Nova definicija pismenosti i modela cjeloživotnog učenja
 • Odnos multikulturalnosti i interkulturalnosti
 • Pet stupnjeva tolerancije u multikulturnim i interkulturnim zajednicama
 • Vještine potrebne za uspješnu suradnju u multikulturnim zajednicama
 • Princip hackathonske suradnje u multikulturnim zajednicama
 • Emocionalna inteligencija u multikulturnim zajednicama
 • Multikultura i kritičko mišljenje
 • Multikultura i kreativnost
 • Multikultura i poduzetništvo
 • Tipovi aktivnosti za razvoj multikulturne pismenosti kroz integracije i korelacije u redovnoj nastavi
 • Tipovi aktivnosti za razvoj multikulturne pismenosti u kurikulumu za izborni predmet
 • Tipovi aktivnosti za razvoj multikulturne pismenosti u kurikulumu za izvannastavne aktivnosti
 • SMART princip izrade kurikuluma i kurikulumskog planiranja
 • Radionica za izradu triju vrsta kukikuluma (integrirani, izborni i izvannastavni)
 • Diskusija o napravljenim kurikulumima i njihova dorada

21. – 23. svibnja 2018., Kneževi Vinogradi

Cjelokupna usluga edukacije odgojno – obrazovnih djelatnika izradu i provedbu kurikuluma iz medijske pismenosti obuhvaća teme:

 • Uloga medija u demokratskom društvu
 • Stereotipi i predrasude u medijima
 • Poticanje čitanja „između redaka“
 • Upoznavanje s alatima koje učitelji mogu koristiti kako bi potaknuli interaktivnost unutar nastavnog sata
 • Korištenje modernih tehnologija

6. – 8. lipnja 2018., Kneževi Vinogradi

Dvodnevni seminar obuhvaća teorijske temelje potrebne za izradu

 • školskog kurikuluma
 • međunarodna iskustva
 • planiranje i evaluaciju školskog kurikuluma
 • superviziju od strane stručnjaka tijekom planiranja i izrade školskog kurikuluma

Ono što karakterizira ovakav pristup pisanju kurikuluma jest planiranje sukladno odgojno-obrazovnim područjima Nacionalnog okvirnog kurikuluma.