Ponekad je najbolji način da se razveselite,
razveseliti nekog drugog

Mark Twain

ZaČuDiMMo zajedno

unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom se provodi stručno usavršavanje 15 odgojno-obrazovnih djelatnika OŠ Kneževi Vinogradi za izradu i provedbu kurikuluma za čitalačku, digitalnu / medijsku i multikulturalnu pismenost koji će se realizirati kroz 30 radionica s 50 učenika od 1. do 8. razreda s ciljem osnaživanja kapaciteta škole, stvaranja novih kompetencija i temelja za cjeloživotno učenje kod učenika.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.460.119,04 HRK. Projekt je u potpunosti financiran iz ESF-a.

CILJEVI PROJEKTA

izrada i provedba kurikulluma za

DIGITALNU / MEDIJSKU, ČITALAČKU I MULTIKULTURALNU PISMENOST

OSNAŽIVANJE KAPACITETA ŠKOLE

STVARANJE NOVIH KOMPETENCIJA

STVARANJE TEMELJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE KOD UČENIKA

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projektom će se provesti sljedeće aktivnosti:

  • Opremanje multimedijske knjižnice
  • Obogaćivanje knjižnog fonda
  • Pametna ploča
  • Laptopi i tableti za bolju opremljenost Škole
  • Mrežna i električna instalacija
  • Digitalna platforma za učenje
  • Mobilna aplikacija za učenike edukativnog karaktera
  • Edukacije djelatnika
  • Stručno putovanje odgojno-obrazovnih djelatnika u Finsku
  • Radionice s učenicima

NOSITELJ

Osnovna škola Kneževi Vinkogradi

PARTNER

Gauss

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv projekta: ZaČuDiMMo zajedno
Nositelj projekta: Osnovna škola Kneževi Vinogradi
Projektni partneri: Gauss d.o.o.

Opis projekta: Kroz projekt ZaČuDiMMo zajedno, kroz 18 mjeseci pripremalo se i provodilo 3 programa za poboljšanje čitalačke, digitalne/medijske i multikulturalne pismenosti učenika OŠ Kneževi Vinogradi, uz edukaciju djelatnika, što je utjecalo na primjenu naučenog u stvarnim situacijama učenika te stvorilo preduvjete za cjeloživotno učenje.

Projekt ZaČuDiMMo zajedno potiče ranu stimulaciju i učenje od početka osnovne škole kroz praktičan rad i interaktivne radionice gdje učenici povezuju gradivo sa stvarnim primjerima i kroz igru stvaraju temelje obuhvaćenih područja pismenosti.

Kroz projekt OŠ Kneževi Vinogradi ojačala je vještine svojih djelatnika za izradu i provedbu kurikuluma za čitalačku kao temelj svih pismenosti, multikulturalnu za bolje razumijevanje identiteta i poticanje socijalnog dijaloga, digitalnu kao stjecanje kompetencija za istraživanje, stvaranje, komunikaciju korištenjem računala, te vještine u uporabi računala, pristupanju, vrednovanju, upravljanju, stvaranju i sigurnom korištenju informacija.
Medijska pismenost obuhvaća stjecanje medijskih znanja i vještina koje pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva i obrađuje se usporedno s digitalnom pismenošću.
Opremanje multimedijalne knjižnice i nabava edukacijskoj softvera predstavlja važan dio postizanja cilja projekta. Život u zajednici gdje različite kulture i skupine dijele isti prostor zahtijeva rad na multikulturalnosti čemu svakako projekt pridonosi na način koji je prikladan osnovnoškolcima. Projekt ZaČuDiMMo zajedno direktno doprinosi nekoliko EU ciljeva postavljenih kroz Strateški plan 2020 – Obrazovanje i kultura: učiniti cjeloživotno učenje i mobilnost stvarnim, unaprijediti kvalitetu i učinkovitost obrazovanja, promovirati jednakost, socijalnu koheziju i aktivno građanstvo, te povećati kreativnost i inovativnost, uključujući poduzetništvo.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
· Sudionici s tercijarnim obrazovanjem 15
· Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem: 50
· Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju: 15
· Broj izrađenih programa za odabrana područja pismenosti: 3
· Broj radionica održanih u provedbi tri programa za učenike: 30

Ostvareni rezultat projekta:
· Sudionici s tercijarnim obrazovanjem 33
· Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem: 112
· Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju: 34
· Broj izrađenih programa za odabrana područja pismenosti: 3
· Broj radionica održanih u provedbi tri programa za učenike: 39

Ukupna vrijednost projekta:

Iznos sufinanciranja EU: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 30.11.2017.-30.05.2019.
Kontakt osobe za više informacija: Ivica Prgomet