Edukacija je održana 28. i 29. lipnja 2018. Predavačica je bila prof.dr.sc. Vlatka Domović s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Etimološko objašnjenje riječi kurikulum i raznolikost teorijskih određenja kurikuluma ukazuju da je riječ o vrlo kompleksnom pojmu. Riječ kurikulum potječe od latinske riječi curriculum i ima različita značenja: tijek, tijek života, utrka, utrkivanje, natjecanje… Termin kurikulum se koristi u obrazovanju upravo stoga što se njime izražava cjelokupan tijek, put do ostvarivanja postavljenih ciljeva školskog obrazovanja u nekom društvu. Školski kurikulum je proces planiranja, provođenja i evaluiranja poučavanja i učenja učenika koje izvodi škola polazeći od potreba i interesa učenika i lokalne zajednice, nacionalnog kurikuluma i resursa škole.

Odgojno-obrazovni djelatnici imali su prigodu putem predavanja, prezentacija, radionica, individualnog i skupinskog rada, te iskustvenim učenjem doći do važnih spoznaja. Nakon dvodnevnog stručnog usavršavanja djelatnici mogu:

  • povezati sadržaj školskog kurikuluma s ključnim nacionalnim dokumentima
  • definirati ciljeve školskog kurikuluma
  • upoznati se sa strukturom kurikuluma škole
  • definirati misiju i viziju škole
  • raščlaniti potrebe učenika, roditelja, lokalne zajednice
  • izraditi sustav vrednovanja postignuća školskog kurikuluma

Fotografije s edukacije pogledajte u fotogaleriji.