Učitelji u školskim klupama – kompetencije za 21. stoljeće

Započele su edukacije učitelja koji će usavršiti potrebne kompetencije za provedbu suvremenih i zahtjevnih projekata u radu s učenicima.

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija: čitalačku, digitalnu, multikulturalnu i medijsku pismenost.

Provedbom različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu kurikuluma, stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijedit će razvojni potencijal naše škole.

Projektnim aktivnostima naša škola će podići razinu kompetencija svih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja kompetencija potrebnih za cjeloživotno učenje.