Multikulturalna edukacija provedena je od 14. do 16. svibnja 2018. godine od strane predavačice Dinke Juričić.

Na edukaciji odgojno – obrazovnih djelatnika za izradu i provedbu kurikuluma iz multikulturalne pismenosti obrađene su teme:

a) Nova definicija pismenosti i modela cjeloživotnog učenja
b) Odnos multikulturalnosti i interkulturalnosti
c) Pet stupnjeva tolerancije u multikulturnim i interkulturnim zajednicama
d) Vještine potrebne za uspješnu suradnju u multikulturnim zajednicama
e) Princip hackathonske suradnje u multikulturnim zajednicama
f) Emocionalna inteligencija u multikulturnim zajednicama
g) Multikultura i kritičko mišljenje
h) Multikultura i kreativnost
i) Multikultura i poduzetništvo
j) Tipovi aktivnosti za razvoj multikulturne pismenosti kroz integracije i korelacije u redovnoj nastavi
k) Tipovi aktivnosti za razvoj multikulturne pismenosti u kurikulumu za izborni predmet
l) Tipovi aktivnosti za razvoj multikulturne pismenosti u kurikulumu za izvannastavne aktivnosti
m) SMART princip izrade kurikuluma i kurikulumskog planiranja
n) Radionica za izradu triju vrsta kukikuluma (integrirani, izborni i izvannastavni)
o) Diskusija o napravljenim kurikulumima i njihova dorada

Fotografije s edukacija pogledajte u fotogaleriji.