U petak 23. veljače će se u Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi u 13 sati održati svečana konferencija otvaranja i predstavljanja projekta „ZaČuDiMMo zajedno“.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi s partnerom Gauss d.o.o. provodi projekt pod nazivom “ZaČuDiMMo zajedno”. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.460.119,04 HRK. Projekt je u potpunosti financiran iz ESF-a.

Važnost i veličinu Projekta prepoznala je Osječko-baranjska županija koja je poduprijela realizaciju i prenamjenu prostora stare dvorane u budući multimedijalni prostor za provedbu i daljnji tijek projekta.

Kroz 18 mjeseci će se pripremiti i provesti 3 programa (30 radionica) za poboljšanje čitalačke, digitalne/medijske i multikulturalne pismenosti učenika, uz edukaciju 15 djelatnika, što će utjecati na primjenu naučenog u stvarnim situacijama učenika te stvoriti preduvjete za cjeloživotno učenje.

Projekt ZaČuDiMMo će s učenicima u ranoj dobi osvijestiti o važnosti cjeloživotnog učenja i potaknuti interes za dalje obrazovanje kroz pružanje funkcionalnog znanja i povezivanjem naučenog s praktičnim zadatcima.

Opremanje multimedijalne knjižnice i nabava edukacijskoj softvera predstavlja važan dio postizanja cilja projekta. Projektom će se ojačati kapaciteti škole kroz educiranje 15 nastavnika za izradu i provedbu kurikuluma za čitalačku kao temelj svih pismenosti, multikulturalnu za bolje razumijevanje identiteta i poticanje socijalnog dijaloga, digitalnu kao stjecanje kompetencija za istraživanje, stvaranje, komunikaciju korištenjem računala, te vještine u uporabi računala, pristupanju, vrednovanju, upravljanju, stvaranju i sigurnom korištenju informacija. Medijska pismenost obuhvaća stjecanje medijskih znanja i vještina koje pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva i obrađuje se usporedno s digitalnom pismenošću navedenim područjima pismenosti i kroz implementaciju programa u kojima sudjeluje 50 učenika.

Programi koji se planiraju izvoditi su: Mali novinari s naglaskom na razvoj medijske pismenosti, Digital Makers s naglaskom na razvoj digitalne pismenosti, Kamp čitanja za poticanje čitalaštva i Multikulturalni izlet (posjećivanje različitih organizacija u Baranji s ciljem prevladavanja nepoznanica i predrasuda o različitostima uz predavanja i radionice.

Škola će kroz projekt zajedno s partnerom Gauss d.o.o. razviti multimedijalnu platformu za učenje i vježbe kroz igru koju će učenici koristiti u provedbi programa u školi i kod kuće za dodatan rad, a koja ne generira dodatne troškove vremenom. Pristup platformi bit će omogućen na svim vrstama uređaja, računalima, tabletima i mobitelima.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi nalazi se u maloj sredini gdje djeca i mladi nemaju izbor edukativnih ni zabavnih aktivnosti, te će održivost projekta svakako biti osigurana jer sredina vapi za sadržajima koji potiču socijalizaciju, učenje, igru i razvoj vještina za nove kompetencije potrebne za nastavak školovanja učenika.