Ponekad je najbolji način da se razveselite,
razveseliti nekog drugog

Mark Twain

ZaČuDiMMo zajedno

unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom se provodi stručno usavršavanje 15 odgojno-obrazovnih djelatnika OŠ Kneževi Vinogradi za izradu i provedbu kurikuluma za čitalačku, digitalnu / medijsku i multikulturalnu pismenost koji će se realizirati kroz 30 radionica s 50 učenika od 1. do 8. razreda s ciljem osnaživanja kapaciteta škole, stvaranja novih kompetencija i temelja za cjeloživotno učenje kod učenika.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.460.119,04 HRK. Projekt je u potpunosti financiran iz ESF-a.

CILJEVI PROJEKTA

izrada i provedba kurikulluma za

DIGITALNU / MEDIJSKU, ČITALAČKU I MULTIKULTURALNU PISMENOST

OSNAŽIVANJE KAPACITETA ŠKOLE

STVARANJE NOVIH KOMPETENCIJA

STVARANJE TEMELJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE KOD UČENIKA

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projektom će se provesti sljedeće aktivnosti:

  • Opremanje multimedijske knjižnice
  • Obogaćivanje knjižnog fonda
  • Pametna ploča
  • Laptopi i tableti za bolju opremljenost Škole
  • Mrežna i električna instalacija
  • Digitalna platforma za učenje
  • Mobilna aplikacija za učenike edukativnog karaktera
  • Edukacije djelatnika
  • Stručno putovanje odgojno-obrazovnih djelatnika u Finsku
  • Radionice s učenicima

NOSITELJ

Osnovna škola Kneževi Vinkogradi

PARTNER

Gauss